Về Thanh Châu


Họa sĩ Thanh Châu tên thật là Trần Thanh Châu. Xuất thân khóa 3 SVSQ/ĐH/CTCT Đà Lạt.

Các bài của Thanh Châu: