Về Thảo Nguyên


Nhà văn Thảo Nguyên, tên thật Nguyễn Bá Thuận. Xuất thân khóa 2 Sinh Viên Sĩ Quan trường Đại Học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Hiện định cư ở Dallas , tiểu bang Texas (Hoa Kỳ) Đã xuất bản truyện dài “ Qua đồi trinh nữ “ ( 2004). “ . . . tôi không nghĩ Thảo Nguyên có ý định làm văn chương khi ông đặt bút viết QĐTN. Ông chỉ – theo tôi – viết để thanh thỏa món nợ với những chiến hữu đã nằm xuống – những chiến hữu quen và không quen – nhưng đã chọn cùng nhau ở một bên chiến tuyến. Như kẻ sống sót sau cuộc đắm thuyền, ông thấy mình có bổn phận phải nói lên , nhắc lại, tung hê cho cả loài người biết rằng có biết bao con người như thế đã nằm xuống để chúng ta có một đời sống xứng đáng hơn. Cái ngày “ quê hương thanh bình “ mà những nhân vật trong QĐTN – còn sống hay đã chết – mong đợi ấy, mà chúng ta mong đợi ấy, thực ra vẫn chưa hẳn đã đến, dù tiếng súng đã im từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 . . . “ đọc tiếp

Các bài của Thảo Nguyên: