Về LN Đồng


Người xưa có câu : thơ túi, rượu bầu. Chữ nghĩa và rượu ( ngày nay có thể kể thêm cà phê hoặc/và trà) vốn được xem là bạn đồng hành của nhau. Rượu vào, lời ra là vậy. Anh bạn nhà báo lão Ngoan Đồng ( tức LN Đồng ) bên Úc, bình sinh là một người ham mê “ tửu “ , lại là một người sính “ chữ “ ( thuộc tính của nhà báo ) có biên sọan một lọat bài về Rượu, vừa để cho vui ( như cái tên lão ngoan đồng ) vừa để bạn bè mở mang kiến thức về môn nghệ thuật ( uống rượu ) mà nam giới ( và một phần nữ giới ) ai cũng ít nhiều đã từng nếm trải hoặc biết tới. Lọat bài này vốn đã được đăng tải nhiều kỳ trên một tờ tuần báo ở Úc, nay được hiệu đính lại cho phù hợp với việc phổ biến trên mạng lưới tòan cầu. T.Vấn & Bạn Hữu trân trọng giới thiệu lọat bài về Rượu gồm 11 kỳ này của nhà báo LN Đồng . Tuy bài gồm nhiều phần, nhưng mỗi bài có thể đọc riêng rẽ và không nhất thiết phải theo một thứ tự trước sau, độc gỉa vẫn có thể thu nhận được những kiến thức mà mình quan tâm. T.Vấn & Bạn Hữu

Các bài của LN Đồng: