Về Phan Nhật Nam


Sinh năm 1943 tại Huế. Theo học Phan Chu Trinh Ðà Nẵng. Khóa 18 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: * Dấu Binh Lửa (Ðại Ngã 1969; Hiện Ðại tb 73); * Dọc Ðường Số Một (Hiện Ðạí1970); * Ải Trần Gian (Hiện Ðại 1971); * Mùa Hè Ðỏ Lửa (Sáng Tạo 1972/Hiện Ðại 73); * Dựa Lưng Nỗi Chết (Hiện Ðạí 1973); * Tù Binh Và Hòa Bình (Hiện Ðại 1974) .

Các bài của Phan Nhật Nam:

Trang 1 of 2
1
2