Về Hùng Bi


tên thật KIỀU VĂN HÙNG. sinh năm 1949. Cựu học sinh Trung Học Banmêthuột 60-68. Bút hiệu: viết văn HÙNG BI - làm thơ s@... Hiện sống tại Sàigòn.

Các bài của Hùng Bi: