Về Vũ Hiến


Tên thật: Vũ Văn Hiến Sinh năm 1965 tại Sài Gòn. Vượt biển và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1981. Hiện đang sống và làm việc tại tiểu bang Texas.

Các bài của Vũ Hiến: