Về Thiên Lý


Thiên Lý tên thật là Nguyễn thị Kim Mai sinh năm 1960 tại Sài Gòn, trước năm 1975 là học sinh. Sau năm 1975 giáo viên Mẫu Giáo ở Sài Gòn. Định cư tại Mỹ theo diện H.O năm 1995, tốt nghiệp cử nhân ngành giáo dục Mầm Non (Early Childhood Education) Highlands University, New Mexico. Hiện đang làm giáo viên Mẫu giáo cho trung tâm giáo dục Mầm Non Tin Lành thuộc San Juan County, New Mexico. Thành viên của Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Tác phẩm đã xuất bản: - Đời Chia Trăm Nhánh Sông (tập thơ in chung với nhiều tác giả năm 2000) - Hoàng Hôn Trên Núi Tây (tập truyện ngắn in năm 2012)

Các bài của Thiên Lý: