Về Hoàng Quân


Hoàng Quân Tên thật Hoàng Thị Ngọc Thúy. Gia đình người Huế. Đã sống ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Sài Gòn. Từ năm 1982 định cư ở Đức Quốc. Đã cộng tác với các báo: Măng Non, Văn Nghệ Trẻ (Đức Quốc); Viết & Đọc(Na- Uy); Tin Văn (Pháp); Làng Văn (Gia-Nã-Đại); Thế Kỷ 21, Phụ Nữ Diễn Đàn, Diễn Đàn Thế Kỷ, Saigonocean... (Hoa-Kỳ) Đã xuất bản:Bông Hoa Trên Phím(truyện ngắn, 2015);Nhớ Tiếng À Ơi (truyện ngắn, 2016).

Các bài của Hoàng Quân:

Trang 1 of 5
1
2
3
4
...
» 5