Về Hương Thủy


Quê quán Quảng Bình, gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh ra tại Quảng Trị. Tốt nghiệp ban Việt Hán Đại học sư phạm Huế niên khoá 1972- 1976. Hiện tại đang an bần lạc đạo tại vùng cao Bảo Lộc-Lâm Đồng.

Các bài của Hương Thủy: