Về Nguyễn Minh Phúc


Nguyễn Minh Phúc, tên thật và bút hiệu. Quê quán ở Quảng Ngãi. Hiện sống và làm việc ở Rạch Giá, Kiên Giang.

Các bài của Nguyễn Minh Phúc: