Về Quảng Tánh Trần Cầm


Vài dòng tự thú: Sinh tại Gò Vấp, lớn lên ở Saigon. Học trung học đệ nhất cấp ở Trần Lục, đệ nhị cấp Pétrus Ký. Du học Hoa Kỳ đầu thập niên 1970s. Hiện sống ở California và Texas.Làm thơ lai rai thời trung học. Lai rai trở lại khoảng 2016. Có thơ trên các trang mạng văn học nghệ thuật trong và ngoài nước. Vài bài in chung trong tập thơ (nhiều tác giả) Tình Nghĩa Mẹ Cha (nxb Nhân Ảnh, 2020).

Các bài của Quảng Tánh Trần Cầm:

Trang 1 of 2
1
2