Về Phạm Doanh


Phạm Doanh, ngươi là ai? Ta, Người chưa diệt chữ tình Mong gì ngộ giác, Giữa thinh không Này Đó là Phạm Doanh. Người bạn từ thuở còn cắp sách đến trường. Bẵng đi, vài chục năm gặp lại, tôi không ngạc nhiên gì khi thấy bạn mình vẫn chưa diệt được chữ tình. Dù vậy, gia sản thơ của anh ta khiến tôi muốn chóng mặt. Lại càng không ngạc nhiên gì khi nghe bạn hốt ngộ : Càng ôm kinh điển càng gần lối mê. Ngày xưa, bạn là người của sách vở, thông suốt mọi chuyện. Ngày nay, biết : nghiệp đời còn quá nặng, hình và bóng cùng đeo, bạn buông sách vở quay qua làm thơ. Gom lại, cầm đầy cả hồn, cả trí mà sao có cảm tưởng chúng vẫn còn rơi rớt đâu đó. Ngày xưa, anh ta làm ngạc nhiên bạn bè cùng lứa vì sự thông bác khác người của mình. Ngày nay, tính đa dạng trong mọi đường đi nẻo về của hồn thơ mà Phạm Doanh chiếm hữu cũng lại khiến bạn hữu trố mắt mà nhìn...đọc tiếp

Các bài của Phạm Doanh:

Trang 1 of 5
1
2
3
4
...
» 5