Chữ Nghĩa Làng Văn
Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

“Chữ nghĩa làng văn” đôi khi chỉ là một chữ, cụm từ, đoạn văn cô đọng, diễn nghĩa, diễn giải một áng thơ văn hoặc một thể tài nào đó. Những trích dẫn được góp nhặt qua sách vở, trên mạng lưới của nhiều tác giả thành danh hay khuyết danh, không ngoài góc nhìn tận tín thư bất như vô thư. Ấy là chưa kể nhiều từ ngữ, đề mục trong bộ sưu tập đang còn trong vòng nghi vấn, cần phải thẩm định lại nếu có thể được với những bậc thức giả văn kiến súc tích. Những phụ chú, dẫn chứng hay giai thoại do người viết kể lại, với chủ quan, khách quan chỉ cách nhau một sợi tóc. Vì vậy người sưu tầm không đặt ra “sai” hay “đúng”, vì cái sai hiện tại có thể là cái đúng ở một thời điểm nào khác. Xin chân thành cảm tạ và cáo lỗi những tác giả đã đóng góp bài vở trong sưu tập này, nhưng vì phương tiện eo hẹp nên người sưu tầm không thể thỉnh ý tác giả trước khi đăng tải – Ngộ Không Phi Ngọc Hùng.( E-mail: hungnphi@yahoo.com )

Chữ “Việt” theo “Tầu” Khi có chữ viết thì người Tầu dùng phép tượng hình. Để chỉ người Việt, vì người Việt dùng cái rìu làm vũ khí. Họ viết […]

  Chữ nghĩa thập niên 20 Trùng dương – Trùng dương là ngày mùng chín, theo tục xưa thi nhân lên núi cao, cắm hoa phù du, uống rượu cúc […]

  Truyện cực ngắn – Chiến tranh Ði lính hơn ba năm, hắn khoe hắn đã bắn chết đúng tám tên địch. Sang Úc, mỗi lần nhậu ngà ngà, hắn […]

Nữ nhà báo đầu tiên Nữ sĩ Manh Manh Nguyễn Thị Kiêm là nhà báo nữ đầu tiên với tờ Lục Tỉnh Tân Văn vào những năm 1930-1934, ngoài ra […]

  Tiếng và chiếc Bài Phong kiều dạ bạc của Trương Kế được cụ Tản Đà phóng tác thành thơ: Trăng tà tiếng quạ kêu sương Lửa chài cây bến […]

Tiếng Việt mới tại Đông Âu Soái, bưởng : Ám chỉ những chủ hàng người Việt ở Nga, Ba Lan. Xù : Từ người Việt ở Tiệp dùng tự chỉ […]

Vô…dô… Từ thời nhà Nguyễn có cuộc di dân “vào” miền Nam. Tiếng “vào” của người miền Bắc được kêu là “vô”. Thực ra tiếng “vô” là thổ ngữ của […]

  Thất thập cổ lai hy Xưa kia các cụ ta thọ đến “ngũ thập cổ lai hy” là hết đất. Vì vậy nay với “thất thập cổ lai hy” […]

  Chữ nghĩa lơ mơ lỗ mỗ Nếu biết rằng em đã lấy chồng Xây đền, lập miếu cúng hồn vong Nguyện cầu thập phương, tam thế cõi Van vái […]

  Tiếng Bắc… Cũng là một tiếng phủ định nhưng “chưa” khác với “chửa”. Tuy rằng “chửa” là thổ ngữ ở một vài vùng quê, song nó mang một ý […]

Trang 16 of 19
1 «
...
15
16
17
18
...
» 19