Tù Khúc

  Việt Long : Viên đạn cũ- Trình bày : Đòan Khôi Viên đạn cũ – Tranh : Trần Thanh Châu Tôi được nghe tác giả tù khúc “ Viên […]

  Tranh : Trần Thanh Châu  Viết về Vũ Cao Hiến, người viết và hát tù khúc đỏan mệnh : “ . . . Vũ Cao Hiến là một khuôn […]

Tranh : Trần Thanh Châu  Trong một bài báo gần đây nhân kỷ niệm 37 năm  ngày tàn cuộc chiến, tôi có đề cập đến mảng âm nhạc tù ca […]

  Quá khứ luôn luôn là một gánh nặng không dễ dàng rũ bỏ, dù người ta có cố gắng đến đâu. Nhất là thứ quá khứ dính liền với […]

Trần Ngọc Phong : Từng sợi tóc rơi Từng sợi tóc rơi –  Tranh : Trần Thanh Châu Viết về Trần Ngọc Phong : “ . . . Từ Vĩnh […]

  Lê Trần & Trọng Minh: Sương Biên Thùy Sương Biên Thùy –  Tranh: Trần Thanh Châu Về bài tù khúc “Sương Biên Thùy”, anh Lê Trần, đồng tác giả […]

 Nguyên Huy & Trọng Minh: Hai hàng cây So Đũa  Hai hàng cây so đũa – Tranh : Trần Thanh Châu Về sự ra đời của bài tù khúc được […]

  (Trại tù Yên Bái – tranh: Trần Thanh Châu) Chuyên mục Tù Khúc của trang T.Vấn & Bạn Hữu đã nhận được sự hưởng ứng rất đáng khích lệ […]

Chiều Yên Bái – Tranh : Trần Thanh Châu ” . . . Chúng tôi đến trại tù Yên Bái tháng 6 năm 1976, đây là vùng rừng sâu nước […]

( Gởi theo Đinh Quốc Trực cho Vũ Cao Hiến ở thế giới bên kia ) Anh không phải là kẻ cầm ca Anh không phải là người nhạc sĩ […]

Trang 2 of 7
1
2
3
4
...
» 7