Tù Khúc

  Nguyễn Hữu Tân & Hạ Quốc  Huy : Điểm nóng trên công trường sỏi & Đứng thẳng nhìn thù Tranh : Trần Thanh Châu Hai bài tù khúc “ […]

  Thục Vũ : Anh Ở Đây     Thục Vũ Vũ Văn Sâm ( 1932-1976) “ . . . Với cấp bậc Trung Tá, lại phụ trách ngành Tâm […]

  Phạm Thiên Tứ & Lê Trần : Nhớ Cố Hương (Chiều Hòang Liên Sơn) Chiều Hòang Liên Sơn – Tranh : Trần Thanh Châu “ . . . Đời […]

“Tủi Nhục Ca” là những tù khúc Hà Thúc Sinh viết trong tù cải tạo và sau đó được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới tị nạn Việt […]

Sài Gòn ngày trở lại – Nhạc và Lời : Trần Lê Việt. Trình bày : Hạ My   Sài Gòn ngày trở lại – Tranh : Trần Thanh Châu […]

Bồi Hồi -Nhạc : Đòan Khôi. Lời : Trần Thúc Vũ   Bồi Hồi – Tranh : Trần Thanh Châu Bồi Hồi -Nhạc : Đòan Khôi. Lời : Trần Thúc […]

Nhạc: Đòan Khôi. Lời : Trần Thúc Vũ. Trình bày : Đòan Khôi   Ta vẫn có nhau – Tranh : Trần Thanh Châu Ta vẫn có nhau Nhạc: Đòan […]

Thơ : Duy Lam – Nhạc: Xuân Điềm – Trình bày : Đức Tuấn Chiếc kẹo nhỏ trong bàn tay người chết– Tranh : Trần Thanh Châu Anh Xuân Điểm […]

  Vào đầu những năm 1990s, người Việt hải ngọai sinh sống ở khu vực Nam, Bắc tiểu bang California đã có cơ hội  nghe và biết đến một lọai […]

Đợi Chờ – Nhạc và Lời : Xuân Điềm –Trình bày : Khánh Hòang Đợi Chờ – Tranh : Trần Thanh Châu Tù Khúc “ Đợi Chờ “ được sáng […]

Trang 3 of 7
1 «
...
2
3
4
5
...
» 7