Ghi Chép

■ 30 tháng 9 năm 2006   Nhân câu chuyện về một người phụ nữ còn gợi trong đầu tôi nhiều suy ngẫm, tôi lại nhớ đến một người phụ nữ […]

Trang 39 of 39
1 «
...
20
36
37
38
39