Ghi Chép

 Ảnh (paroct.com) Xui xẻo là từ vựng trong ngôn ngữ nói của nhân loại từ khi con người có đủ tư duy để hiểu được và giải thích được khái […]

  Ảnh (rmit.libguides.com) Tôi còn nhớ thời làm báo, cứ mỗi lần đi xin quảng cáo từ một thương hiệu nào đó,thường người chủ thương hiệu không khó khăn gì […]

Thưa cô Gần đây bài thơ “ Đất Nước Mình ngộ Quá Phải Không Anh?” của cô đã lan rộng ra tới hải ngoại và đã thu hút được nhiều […]

Ảnh (www.plasticsrecycling.org) Tôi còn nhớ vài năm sau biến cố tháng Tư 1975, với những thùng hàng viện trợ của thân nhân từ ngoại quốc gởi về cho gia đình […]

Tranh – Trần Thanh Châu 1. Giá trị của sự lạc hậu. Hai cái tên chiếm hết mặt báo bây giờ là ông Trump và bà Hillary. Muốn tìm trang […]

Ảnh ( nguồn : watchdog.org) Với người Việt lớn tuổi chắc còn nhớ hai chữ “buộc-boa – pour boire” ở Sài gòn ngày trước, thời Việt nam còn ảnh hưởng […]

Ảnh : Lưu Na Qua bài Lạm Bàn Thêm Về Tranh Luận Việc Bình Thơ của Châu Thạch viết để tham dự cuộc bàn cãi vui xung quanh bài thơ […]

Ảnh : Lưu Na Tình cờ đọc Phạm đức Nhì và Nguyễn Khôi tản mạn về bài thơ Trăng lên của Lưu trọng Lư, thấy có nhiều cái hay và […]

Cũng nhờ thói quen để địa chỉ e-mail ở cuối mỗi bài thơ, bài viết nên tôi thường nhận được thư góp ý, phê bình của bạn đọc. Lời qua […]

Những Tấm Lòng – Ảnh : Courtesy of Kim Smith Designs   7. Một người Canada… Tôi lưỡng lự với cái tin nhắn của vợ, “anh đến đó…, gặp bà… […]

Trang 1 of 34
1
2
3
4
20
...
» 34