Ghi Chép

Tháng Tư Đen – Tranh : Trần Thanh Châu   tháng 4 thật lắm chuyện động trời những người bạn chết vào tháng tư tháng nhầm lẫn tôm cá chết […]

Ảnh (www.plasticsrecycling.org) Tôi còn nhớ vài năm sau biến cố tháng Tư 1975, với những thùng hàng viện trợ của thân nhân từ ngoại quốc gởi về cho gia đình […]

Tranh – Trần Thanh Châu 1. Giá trị của sự lạc hậu. Hai cái tên chiếm hết mặt báo bây giờ là ông Trump và bà Hillary. Muốn tìm trang […]

Ảnh ( nguồn : watchdog.org) Với người Việt lớn tuổi chắc còn nhớ hai chữ “buộc-boa – pour boire” ở Sài gòn ngày trước, thời Việt nam còn ảnh hưởng […]

Ảnh : Lưu Na Qua bài Lạm Bàn Thêm Về Tranh Luận Việc Bình Thơ của Châu Thạch viết để tham dự cuộc bàn cãi vui xung quanh bài thơ […]

Ảnh : Lưu Na Tình cờ đọc Phạm đức Nhì và Nguyễn Khôi tản mạn về bài thơ Trăng lên của Lưu trọng Lư, thấy có nhiều cái hay và […]

Cũng nhờ thói quen để địa chỉ e-mail ở cuối mỗi bài thơ, bài viết nên tôi thường nhận được thư góp ý, phê bình của bạn đọc. Lời qua […]

Những Tấm Lòng – Ảnh : Courtesy of Kim Smith Designs   7. Một người Canada… Tôi lưỡng lự với cái tin nhắn của vợ, “anh đến đó…, gặp bà… […]

Ảnh : Courtesy of skye360.wordpress.com 5. “đàn ông cần gì thì chỉ biết lủi ngay vô chỗ đó…!” Tôi hay đốt lửa. Thích nhìn lửa cháy như dòng nhớ; bởi […]

 Pointless Notes – Ảnh : www.reverbnation.com 3. Thôi… về nhà em nhậu. Quán ế! Ế thấy thương luôn. Tôi không ngờ nỗi buồn vô vọng của mình tới xách chai […]

Trang 1 of 33
1
2
3
4
20
...
» 33