Ghi Chép

  (Nguồn: Danlambao) Tư nghèo (Danlambao) – Dạo này Tư nghèo ngày ngày chui ké vào xóm nhà lá Cầu Ông Lãnh vừa phá mồi vừa ngóng chuyện xứ cờ […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) Trong mỗi cuộc tập họp vận động tranh cử của Trump, đều có một […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) Hai tuần lễ sau buổi vận động tranh cử ở Bossier City, tôi có mặt […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5) “Đó là cách mà sự kỳ thị chủng tộc tạo ảnh hưởng tại các […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos)   (Phần Giới Thiệu) (Phần 1) (Phần 2) (Phần 3) (Phần 4) (Phần 5)   Bên trong thế giới sùng bái Trump, các buổi tập họp vận động […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) “Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:  Đi vào thế giới của sự sùng bái cá nhân . . […]

Ảnh (By Bruce Gilden/Magnum Photos) “Ngài là thiên sứ được Chúa sai xuống để lãnh đạo nước Mỹ”:  Đi vào thế giới của sự sùng bái cá nhân . . […]

Tuy ngày 23/6 mới chính thức phát hành, nhưng từ ngày 18/6, cuốn sách của Bolton đã xuất hiện ngay trước Bạch Ốc. AP Photo/ Alex Brandon (Nguồn: Báo Tiếng […]

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Time Tác giả: Nguyễn Thanh Việt Dịch giả: Ian Bùi Lời dịch giả: Đây là bài chính luận của Nguyễn Thanh Việt đăng trên tạp chí […]

(Nguồn: Facebook Mạnh Kim)   Manh Kim Với một số người, chẳng có chuyện thích hay không thích ông Trump, ủng hộ hay chống đối phong trào Black Lives Matter, […]

Trang 1 of 88
1
2
3
4
20
40
...
» 88