Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu

Giới Thiệu: Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu sẽ gởi đến quý độc giả những tác phẩm của các tác giả quen thuộc đã cùng góp mặt với TV&BH từ nhiều năm nay, và tất nhiên, dưới dạng điện tử (e-book). Tuy nhiên, với phần layout và trình bày phù hợp, tác phẩm điện tử ấy sẽ mang đầy đủ vóc dáng một tác phẩm in bằng giấy. Nói cách khác, nếu được in ra trên giấy, tác phẩm ấy sẽ là một quyển sách in ở dạng quy ước; nếu chọn đọc trên các thiết bị máy móc, nó sẽ là một e-book, mà mọi thiết bị di động hiện nay đều có thể mở ra đọc một cách dễ dàng.

      ©T.Vấn 2020

    ©T.Vấn 2020

©T.Vấn 2020

      ©T.Vấn 2020

        ©T.Vấn 2020

          ©T.Vấn 2020

        ©T.Vấn 2020

  ©T.Vấn 2020

©T.Vấn 2020

      ©T.Vấn 2020

Trang 3 of 10
1 «
...
2
3
4
5
...
» 10