đọc lại dương nghiễm mậu

  Dương Nghiễm Mậu Lênh Đênh Qua Cửa Thần Phù MỤC LỤC Gọi Hồn Về Nhà Kẻ Khắc Mặt Quỷ GỌI HỒN 1. Tới ngã ba đường tôi đứng lại. […]

Dương Nghiễm Mậu Đôi Mắt TrênTrời MỤC LỤC Lấy máu Những chuột Mỗi người Khuôn mặt nước rút Lời chúc cho kẻ phản bội Giọt cường toan Nói một mình […]

Dương Nghiễm Mậu Gia Tài Người Mẹ (Bìa – Nguồn : nhilinhblog.blogspot.com) Văn chương miền Nam: 1964 Một trong những nhà văn Việt Nam gây nhiều kinh ngạc nhất cho […]

Dương Nghiễm Mậu Tiếng Sáo Người Em Út MỤC LỤC Tiếng sáo người em út Sáng mùa xuân Tiếng động buổi trưa Nơi máu chảy, ở ngoài Con chim cánh […]

  Dương Nghiễm Mậu Tuổi Nước Độc 1. Trời trở rét làm nền trời co nhàu lại, mọi người đi đứng một cách nhẹ nhàng như con mèo khôn khéo […]

Dương Nghiễm Mậu TỪ HẢI NGOẠI TRUYỆN (Thủ bút Dương Nghiễm Mậu) (Nguồn : https://kontumquetoi.com) Từ lâu người dân Hàng Châu đã được nghe nói về một đám giặc nổi […]