Góc Nhạc

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Tuấn Khanh

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) (Hình : Trích lại từ cothommagazine.com) ©T.Vấn 2010

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) ©T.Vấn 2010

  (Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn ©T.Vấn 2010

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh) ©T.Vấn 2010 Đọc thêm: 3 bản nhạc tình qua dẫn giải của Phạm Duy Nhạc sĩ giải thích về nguồn gốc […]

Trang 35 of 38
1 «
...
20
34
35
36
37
...
» 38