Góc Nhạc

(Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

 (Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

 (Bấm vào đây để nghe ) Nhạc sĩ Lê Thương Nhạc sĩ Văn Phụng   (c)T.Vấn 2011

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)   Phụ Lục : Nhạc Tiền Chiến – Lời thuật của Nhạc sĩ Lê Thương   LỜI NÓI ĐẦU Mấy năm […]

1. Hương Biển – Thanh Duyên 1-Hương Biển-Thanh Duyên 2. Trộm nhìn ( thơ: Hùynh Tâm Hòai) – Thùy Dương 2-Trộm nhìn.Thơ Hùynh T Hòa- Thùy Dương 3. Tình tự […]

” . . . Nhạc Trần Lê Việt theo sự hiểu biết của tôi, như mang âm sắc của loại tình ca sáng tác theo lối nửa như mang nét […]

Trang 39 of 40
1 «
...
20
37
38
39
40