Góc Nhạc

Ngày Mùa – Dân ca Thái do Phạm Duy sưu tập   Hát Đôi – Dân ca Ta Kua do Phạm Duy sưu tập           ©T.Vấn […]

Một Mẹ Trăm Con – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: VTPhung     Chiêng Trống Cồng – Dân ca do Phạm Duy sưu tập ©T.Vấn 2020 […]

Người Về – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Duy Khánh     ©T.Vấn 2020   Đọc Thêm: Người về  Quỳnh Giao Thông thường, đi du lịch […]

(Nhớ) Người Ra Đi – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Thái Thanh   ©T.Vấn 2020   Đọc Thêm: Nhạc sĩ Phạm Duy và câu chuyện Nhớ […]

Dặn Dò – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Duy Khánh   ©T.Vấn 2020 Những nhạc phẩm bất hủ của Phạm Duy Khán giả sẽ nhớ mãi […]

Mùa Đông Chiến Sĩ – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Video: Mùa Đông Chiến Sĩ – Ca sĩ: Thái Thanh ©T.Vấn 2020    

Thương Binh– Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Hòang Oanh – Duy Khánh (Pre 75)     ©T.Vấn 2020   Đọc Thêm: Phạm Duy Dân Ca Mới […]

Lý Che Hường – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Kim Tước & Mai Hương (pre 75)   ©T.Vấn 2020         Đọc Thêm: Phạm […]

Lý Chim Quyên – Dân ca do Phạm Duy sưu tập Trình Bày: Thanh Tuyền ©T.Vấn 2020 Đọc Thêm: Phạm Duy Phục Hồi Dân Ca (Trích) Thời gian giữa hai […]

Lý Con Sáo – Dân ca do Phạm Duy sưu tập   Lý Con Sáo (Bắc) – Trình Bày: Ba Trọng Lý Con Sáo (Trung) – Trình Bày: Trần Quang […]

Trang 4 of 49
1 «
...
3
4
5
6
20
40
...
» 49