Góc Nhạc

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

 (Bấm vào đây để nghe ) Nhạc sĩ Lê Thương Nhạc sĩ Văn Phụng   (c)T.Vấn 2011

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)   Phụ Lục : Nhạc Tiền Chiến – Lời thuật của Nhạc sĩ Lê Thương   LỜI NÓI ĐẦU Mấy năm […]

1. Hương Biển – Thanh Duyên 1-Hương Biển-Thanh Duyên 2. Trộm nhìn ( thơ: Hùynh Tâm Hòai) – Thùy Dương 2-Trộm nhìn.Thơ Hùynh T Hòa- Thùy Dương 3. Tình tự […]

” . . . Nhạc Trần Lê Việt theo sự hiểu biết của tôi, như mang âm sắc của loại tình ca sáng tác theo lối nửa như mang nét […]

  ” . . . một người bạn nhạc sĩ tuổi không còn trẻ nữa gởi đến tôi tập nhạc, do anh tự tay làm lấy mọi việc từ kẻ […]

1. Lời Mở Đầu 1. Loi Mo đau 2. Như Lòai Chim Sơn Ca – Thanh Hoa 2.Nhu loai chim son ca 3. Chút Nắng Quê Hương – Thanh Duyên 3. Chut nang que huong […]

Trang 42 of 43
1 «
...
20
40
41
42
43