Góc Nhạc

(Bấm vào đây để nghe) Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước Nhạc sĩ Tô Hải Nhạc sĩ Tô Vũ Nhạc sĩ Trần Hòan    

  (Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

 (Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe ) ©T.Vấn 2011

(Bấm vào đây để nghe )   ©T.Vấn 2011

 (Bấm vào đây để nghe ) Nhạc sĩ Lê Thương Nhạc sĩ Văn Phụng   (c)T.Vấn 2011

(Xin bấm vào đây để nghe phần âm thanh)   Phụ Lục : Nhạc Tiền Chiến – Lời thuật của Nhạc sĩ Lê Thương   LỜI NÓI ĐẦU Mấy năm […]

Trang 43 of 44
1 «
...
20
40
41
42
43
44