Góc Thơ

  Cái tâm bất toại Màn mưa giăng chuỗi hạt dầm Gió về trong tiếng thì thầm cỏ hoang Ngang trời mây xóa nắng vàng Bước trầm tư bỏ địa […]

Trang 44 of 44
1 «
...
20
40
41
42
43
44