June 2, 2017

  Ta sẽ về ngắm rừng xanh mà ngỡ… Rặng núi nào tay chạm đến tầng mây Nghe hồn nước thịnh suy hồi trăn trở Dâu bể nào sầu trăm nỗi khôn khuây Ta sẽ về… sao biển buồn như […]

(Để tưởng niệm Phạm Ngọc Lư)   1. Nhà Thơ Phạm Ngọc Lư xuất hiện khá sớm trên văn đàn Miền Nam, trước 1975, qua các tập san văn chương; trong dòng văn học phóng khoát, bay bổng. Thơ buổi […]

  Giấc Mơ Năm 2007, khi sang làm việc tại văn phòng Miami, tôi mê tơi không khí Florida. Mơ màng một ngày nào đó, có dịp tha phương cầu thực ở xứ nắng ấm, trời xanh này. Lúc ngồi […]