June 3, 2017

                    Tranh (Tâm Mai)   [đọc lại Cao Tần vài chục năm sau]   cứ khép lại sẽ thấy liền khe hở điều đương nhiên của thế giới tụt quần cứ tức ngực như mình đương hít thở cứ […]

       Với cái tựa đề trên, ngay cả với người viết thảng thấy mảng chữ nghĩa này là đã thấy không êm. Nếu nói: Dạ, thưa không! Đây chỉ là chuyện của cô bạn tôi. Lại càng khó nghe hơn, […]