June 15, 2017

Ảnh (Lưu Na) THẦY DẶN TRÒ TRƯỚC NGÀY VỀ VIỆT NAM Thầy biết trò đang chuẩn bị về Việt Nam Lòng đang rối bời, lo trăm nỗi Thầy chúc trò, bình tĩnh, bình yên Rồi mọi điều sẽ tốt đẹp […]

Kỳ 16 (Phần 23 tiếp theo) Sau khi thu xếp công việc bên Mỹ, Hoàng lại sang Đức thăm Lệ Khanh. Hoàng xuống phi trường Franz-Joseph Strauss, Munich vào một buổi chiều giữa tháng 9 lúc mùa Thu sắp bắt […]