June 30, 2017

  chạm trán kỳ cùng mùa hè chăn đơn.  mỏng con tầu đơn thọai chạy rúc vô rừng bóp họng đêm cái diều táo tợn nắn mây phù thũng hạnh phúc hạnh phúc cao lên hư vô xây xẩm.  tháp […]

Hát đi tiếng hát dòng sông Chở phù sa đỏ, chở dòng ca dao Chở bầu sữa mẹ ngọt ngào Ầu ơ con nước nghiêng chao đoạn đành Nghe buồn mắt lệ vòng quanh Nước son Tháng Sáu riêng dành […]