July 11, 2017

Tranh: Mai Tâm Tháng ngày đắp đổi, tôi đang bí ngô bí khoai chưa biết viết bài mới nào cho ra hồn ra vía. Thì đụng đầu ông giáo sư về bộ môn “Những mảnh khuyết của sách vở” của […]

Kỳ 18 (Phần 25 tiếp theo) Ba tuần ở Đức qua thật nhanh, tưởng mới xuống phi trường Munich hôm qua mà bây giờ Hoàng lại phải chia tay với Lệ Khanh để về lại Mỹ vì công việc Hoàng […]

“. . .… tôi không còn bụng dạ nào để nghĩ tới chuyện tâm tình. Tôi không còn thảnh thơi để cuối tuần lái xe đi đón người tình rồi chúng tôi ngồi trong xe hơi hay trên một bãi […]