July 13, 2017

Ảnh (http://hoainguyen_53.violet.vn) Cuối  năm học lớp đệ tứ, thầy giáo dạy Việt văn tổ chức một buổi tổng kết về các tác giả. Thầy đặt câu hỏi cho cả lớp “Trong chương trình Việt văn chúng ta vừa học, em […]

  Chị như nhánh cỏ trong tù Vẫn xanh xanh biếc cho dù bão giông Sá gì cùm xích xiềng gông Dẫu rằng con trẻ ngóng trông chị về Mẹ già tựa mảnh hồn quê Nuôi con, nuôi cháu bốn […]