July 17, 2017

  Kỳ 19 (Phần 26 tiếp theo và Hết) Hoàng vừa định rời khách sạn thì nghe tiếng gõ cửa, Hoàng nhìn đồng hồ nghĩ là người dọn phòng nên nói: – Cứ vào! Vẫn có tiếng gõ cửa Hoàng […]