July 28, 2017

Tranh: Mai Tâm Lời nói đầu: Show, Do Not Tell được nhà bình thơ Phạm Đức Nhì giới thiệu và diễn giải. Nguyên Lạc tôi đồng cảm với anh về thủ pháp (kỹ thuật) nầy nên bỏ công tìm hiểu, […]

                                        sau án thêm Trần Thị Nga hèn đến thế là cùng ác đến thế là cùng dân chủ dân chủ đù ỏa dân chủ chúng chơi đòn bẩn kinh niên (côn- đồ- hành- hung- dư- luận- tán- […]