August 1, 2017

Tôi đã rất đắn đo trước khi viết những lời xin lỗi muộn màng gửi tới cố Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phải một lần viết ra cho lòng được thanh thản. Tôi phải xin […]