August 7, 2017

Tranh: Thanh Châu Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay xa Xuân Diệu   Với kết quả quý ba thành công vượt khỏi dự đoán, hội đồng quản trị […]