August 9, 2017

“. . .Ngậm Ngùi là một bài thơ lục bát, một thể thơ rất đều đặn, mỗi câu kết thúc với một vần bằng (thực ra câu bát kết thúc bằng hai vần bằng ở chữ 6 và 8). Nhạc […]

Thị Mầu – Tranh: Thanh Châu   lời rủa xả cung cách dấm dẳng hát.  nói thơ một phản quần không đáy cáo hồ bay lơ phơ ô tràng tiền vĩ đại mẹ họ.  chết hồi nào sao còn trồi […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm   Em bên ấy mùa đông em thiếu nắng Ta bên này mùa hạ nắng đầy sân Một chút lòng ta hỏi em có nhận Gởi trao em tim và nắng một […]