October 9, 2017

Ta về rừng, thấy rừng xưa ngơ ngác Con suối buồn chợt lặng tiếng reo vang Núi đá vang tìm đâu ra dòng thác Ta ngồi yên nghe mưa đổ trên ngàn   Ta xuống phố, sao con đường lặng […]

Thơ vô thức (4) Đối với việc trước tác, khi muốn dựng lên một hình ảnh nào đó, điều trước tiên, ta cần chứng minh tài năng và bản lãnh của mình. Dư luận sẽ công bình phán xét. Ta […]