October 11, 2017

Tranh: Thanh Châu Cái Tôi là cái đáng ghét. Tục ngữ Tây bảo vậy. Tuy của Tây, nhưng rất nhiều người (Việt) biết rõ có khi hơn cả Tây, và mỗi khi có dịp, lại nhắc đến câu tục ngữ […]

“. . . Mộng Chiều Xuân” của Nhạc Sĩ Ngọc Bích, viết từ đầu thập niên 50, cũng như phần đông những bài hát nổi tiếng của ông. Đó là các bản: “Khúc nhạc chiều Mơ, Thiếu Nữ trên Mây […]

                  Màu Sắc – Tranh: Thanh Châu     nhớ những thân tình đã khuất   nằm gối lên tê dại cánh tay lưng phảng tuổi hương trầm nghi ngút.  đêm bưng vào sương ký chuyện dập bầm đồi […]

Vốn Liếng Yêu Thương – Tranh: Thanh Châu Như mọi cuối tuần, Bê túc trực ở nhà ông bà Ngoại để chờ dì Hiền, cậu Trọng chở bé Cốm và bé Ô Mai đến chơi. Thật ra, Bê chỉ chơi […]