October 12, 2017

  Phong Nhũ Phì Độn – Tranh: Thanh Châu   Ngủ giấc đồng dao  Có lúc anh nằm cao quá em Khẽ hôn lên mái tóc đen tuyền Ấm làn hơi thở em trên cổ Anh thấy phận người thật […]