October 13, 2017

Vòng Tròn Xoáy – Tranh: Thanh Châu   cục tẩy cho mượn cục tẩy tui gôm bà nó hết đất đai sông núi cái diện mục nhờ nhờ có cũng như không bây giờ sách địa lý vẫn la toáng […]

Tháng Mười mang theo sắc vàng của lá, cam của bí ngô và nâu đỏ của những chậu cúc trước hiên nhà, tôi tất tả ra ngoài mua những thứ cần thiết để đón thu về. Lang thang qua những […]

               VÀI LỜI TÂM SỰ  Bài thơ “Quê Hương” Nguyên Lạc viết ra, với cảm xúc thật sự của mình để trả lời bài thơ của Đỗ Trung Quân (ĐTQ): Quê hương mỗi người chỉ một  Như là chỉ một […]