October 18, 2017

Nhớ Huế – Tranh: Đinh Cường  Sài Gòn thuở ấy là  cái nôi của  văn nghệ sĩ cả nước nhưng chỉ  thấy mấy câu ca ngợi “rất nhộn nhịp” của Y Vân: “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài […]

Lối Đá – Tranh: Mai Tâm   prelude dạo khúc dạo khúc người đi bộ ban mai không cần chạy theo tiếng hát lần theo dây kéo thanh tỏa ngực đòng và nhụy rừng và hương vương nét thở êm […]