October 19, 2017

   Thời gian gần đây, trên các trang văn học mạng, có đăng một bài thơ mới viết về chủ đề Quê Hương của tác giả Nguyên Lạc. Bài thơ khá dài, gồm 5 khổ thơ thể 6 chữ. Nhà […]