October 21, 2017

  Mẹ tóc bạc – ngồi giữa đồi xương trắng Bới hoang tàn tìm tro bụi của con Hồn ở đâu mà rừng cây vắng lặng Bạn tù chôn, ngôi mộ lạng chẳng còn Tàn chiến cuộc, con thành thân […]

Xin bấm vào đây để mở hoặc tải về máy Ngộ Không: Chữ Nghĩa Làng Văn – Tập Hai Dẫn nhập “Chữ nghĩa làng văn” đôi khi chỉ là một chữ, cụm từ, đoạn văn cô đọng, diễn nghĩa, diễn […]

Vua Hàm Nghi   Sau 50 năm trở lại Paris, không biết đi đâu… Bởi chưng ngụp lặn trong cõi người ta với 50 năm thấy ngắn, nhưng dàng dênh tới nửa thế kỷ lại quá dài. Chẳng nhẽ học […]