October 26, 2017

Sông Quê Hương – Tranh: Mai Tâm BÀI THƠ NHỚ NINH KIỀU Tình cờ gặp bài thơ và hình chụp của ông bạn Thi sĩ Quảng Nam thăm bến NINH KIỀU (Cần Thơ), khiến tôi nhớ nó quá, vội họa […]