October 31, 2017

Ảnh: HươngKiềuLoan   Halloween.  home made  lạnh ghê mình những chiếc ghế không người ngồi những ngọn đồi trăng ma những tháng năm vùn vụt qua ngày lu bóng xế thổi lửa không còn hơi bồng bế chùm măng sữa […]

Giai thoại làng văn xóm chữ Nhà thơ rất nổi tiếng là Xuân Diệu bình bài thơ Đề miếu Sầm Nghi Đống của Hồ Xuân Hương, đến câu “Ghé mắt trông lên thấy bảng treo” thì cứ khăng khăng phải […]

  Chờ người trong nỗi nhớ quên Bậc cung trầm bổng, thơ thênh thang đời Chờ em tà lụa gọi mời Chờ hoa nghiêng đóa lả lơi với tình Chờ trăm năm cuộc ba sinh Thoáng mây chợt đã lung […]