November 4, 2017

Sen – Tranh: Mai Tâm Nghe chương trình 70 Năm Tình Ca của nhà báo Hoài Nam là một trong những tiết mục giải trí giúp tôi “quẳng gánh lo đi mà vui sống“. Đi làm về, vội vàng cho […]

Quỳ Vàng – Ảnh: Quách Lục     Về gom bụi đỏ ngất trời Gom mùa gió trở rối bời tim ai Gom quỳ vàng nở sớm mai Gom sương, gom nắng, gom hoài cổ xưa Để mai phố vắng, […]

Lá Thu – Ảnh: Lưu Na   đầu cuối thu gối kê cao đầu sơn thu thiệt đương nằm giữa sa mù phiêu phiêu mộng hương giang chẳng thấy kiều thấy con đò lạc vào thiu thỉu buồn thu chờ […]