November 5, 2017

Ảnh nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân (cắt từ bìa nhạc Người Đưa Thư Đã Đi Qua xuất bản năm 1953 tại Sài Gòn) Ảnh nhạc sĩ Trịnh Văn Ngân (nguồn: Nhạc Vàng Việt Nam) Sau khi cho giới thiệu bản […]