November 12, 2017

     Khi thơ đi vào nhạc – Tranh: Thanh Châu  Thật tình tôi không biết Trương Đình Phượng là ai và không biết anh là bạn facebook của tôi lúc nào. Một hôm tình cờ đọc lướt một  bài […]