November 13, 2017

Xin Bấm Vào Đây Để Mở HươngKiềuLoan: PPS Một Đời – Hoa Cuối Thu Như Tuổi Cuối Đời ©T.Vấn 2017

        Hướng Dương – Tranh: Mai Tâm       rớt xuống tựa đề rớt xuống chùng chình câu, chữ   mỗi sáng tôi nhấm nháp cơn buồn ngủ nhai hạt huyền cà-phê móng tay cánh kiến bôi lên rờn […]