December 1, 2017

Lặng lẽ – Tranh: Mai Tâm     Ôi đêm lặng lẽ đớn đau Đêm không nguyện cầu Đêm tâm hồn không hướng về đâu Đêm tăm tối Đêm hư vô Đêm như vực sâu không tiếng khóc than Lặng […]

  Những con sóng – Tranh: Mai Tâm 1. Nơi tôi ở không có núi, biển, chỉ có vài con sông cạn chạy qua thành phố làm duyên cho những khu công viên nhiều cây xanh. Tôi cũng không thấy […]